Deze pagina is nog onder constructie:

 

PPOP-Green Technologies denkt in duurzame oplossingen waarbij technologische oplossingen geïntegreerd worden in onze natuur .

P.P.O.P.  staat voor Projectmatige ontwerpen, Productieprocessen, duurzame Ontwikkelingen en Proto-bouw:

 • Scoop analyse, Haalbaarheid studies, FMEA en DFMA.
 • Opstellen van projectplannen.
 • Design. 
 • Energie-reductie.
 • Ontwerpen van mechanische oplossingen.
 • Her construeren van bestaande concepten.
 • Sterkte en fysische berekeningen.
 • Moduleren van samenstellingen en onderdelen (3D)
 • Detailleren van de werktekenen (2D).

lopende concepten/projecten:

 • Energy reduction technology.
 • Nitrogen problem technology.
 • Forest Management processes.
 • Green production processes.
 • Green packaging technology.

Energy reduction technology

 • Door bestaande machines/apparaten zodanig te (her)construeren dat het 40-70% energiebesparing oplevert.

Nitrogen problem technology

 • Apparaten/systemen/machines ontwikkelen die helpen stikstofoxide te reduceren. 

Forest and Nature Management 

 • soil improvement processes (bodem verbetering).
 • symbiosis systems (nabootsen van natuurlijke samenwerkingen).

Green production processes

 • Apparaten/machines ontwikkelen voor landbouw of tuinders, die alleen op zonne-energie/ waterstof functioneren.
 • Home waterstof batterij.